Предлагаме извършване на устни преводи от английски на български език и обратно по време на бизнес срещи, семинари, конференции, интервюта и всякакви други мероприятия с чуждестранно участие.

ВАЖНО:

  • Заявката за устен превод трябва да бъде направена няколко дни преди датата на извършване на устния превод , или както следва:
    – За гр. Пловдив – най-малко 3 дни по-рано
    – За гр. София – най-малко 5-7 дни по-рано
    – За гр. Варна – най-малко 10-14 дни по-рано
  • Устният превод се таксува на час, като минималното време за таксуване е 1 час, независимо дали преводът се извършва в продължение на един пълен час или само няколко минути.
  • При устни преводи извън град Пловдив, клиентът поема за своя сметка транспорта на преводача, както и евентуално настаняване, храна и др. разходи.
  • С оглед осигуряване на оптимално качество на устния превод, желателно е клиентът да предостави предварително подробна информация и/или материали относно тематиката на превода.