Преводаческа агенция „Карел” извършва професионални преводи на субтитри от английски на български език за най-различни видео материали: игрални филми, телевизионни сериали, документални и научнопопулярни филми, видео презентации, рекламни клипове и много други.
Преводът на субтитри се различава от традиционните форми на езиков превод по редица особености. В допълнение към стандартните предизвикателства при превода, свързани с необходимостта от максимално точно предаване на смисъла на оригиналното съдържание, както и подходяща локализация, така че преведеният текст да е адаптиран към съответната култура, местни обичаи и възприета терминология на целевия пазар, тук преводачът трябва да се съобрази и с някои изисквания към техническите параметри на субтитрите. Те включват ограничения като например: не повече от два реда на субтитър; максимална обща дължина на субтитъра от определен брой символи (най-често 37); времетраене на субтитъра (времето, за което той се показва на екрана) и много други. В частност при превода на субтитри от английски на български език, съществува и едно допълнително усложнение – а именно фактът, че преведеният на български език текст по правило почти винаги е с по-голям обем от изходния текст на английски език, което прави още по-трудна задачата оригиналното съдържание да бъде пресъздадено на български език достатъчно точно от една страна, а от друга – възможно най-кратко, за да бъдат спазени и гореспоменатите ограничения.

Всичко това прави превода на субтитри един изключително интересен и изпълнен с предизвикателства процес, изискващ повече време и усилия, а не на последно място и опит. С над 25000 преведени видео минути, екипът на преводаческа агенция „Карел” притежава необходимите умения, опит и любов към работата, за да ви предостави професионален превод на субтитри от най-високо качество.

Ако имате въпроси или желаете да обсъдим конкретен проект за превод на субтитри, не се колебайте да се свържете с нас:

Тел.: 0886 495617

e-mail: info@prevodicarel.com