Днес ще ви разкажа за работното ателие, в което Преводи Карел взе участие миналата седмица (6 – 13 юни), като официален преводач на събитието.

Проектът е на „Агенция за социално включване” (Варна) и е финансиран по програма „Грюндвиг” на Европейския съюз. Работното ателие бе озаглавено „Да добавим години към живота и живот към годините”, и включваше участници от 10 страни-членки на Европейския съюз, в т.ч. и България, както и една кандидат-членка – Турция.

В рамките на една седмица участниците в ателието посещаваха лекции и практически занимания на тема грижата за възрастните хора, осигуряване на условия за достойни старини и предотвратяване на социалното „изключване” на хората в пенсионна възраст. Лекциите включваха най-различни аспекти на темата – физиология на стареенето, здравословно хранене за възрастните хора, европейски политики срещу социалното изключване,социални програми за подпомагане на възрастни хора в неравностойно положение, стоматологични и други материали. Организирани бяха и посещения в местни домове и хосписи за възрастни хора, където участниците в ателието се запознаха отблизо с условията и качеството на обслужване на възрастни хора и възрастни с увреждания в България. Разбира се, в програмата беше предвидено и достатъчно време за обиколки из най-важните забележителности на Варна.

Осигуряването на симултантен превод за подобно събитие бе едно изключително приятно и интересно предизвикателство. Предизвикателство от една страна, предвид многообразието от застъпени теми, както и фактът, че освен самите лекции, ежедневно възникваха и спонтанни дискусии от страна на участниците, които през цялото време бяха много активни и задаваха различни въпроси, както и споделяха опита и практиките, прилагани в техните държави по отношение на грижата за възрастните хора.

От друга страна, бе изключително вълнуващо и интересно, а и доста отговорно в качеството си на преводач да бъда „свързващото звено” между чуждестранните участници, дошли да научат и придобият нови знания и умения, и хората, подготвили съответните материали за тях – наши специалисти, професионални представители на различни сфери – лекари, стоматолози, социални работници, представители на общината и неправителствени организации.

В заключение мога да кажа, че за Преводи Карел работното ателие „Да добавим години към живота и живот към годините” бе един изключително динамичен и вълнуващ професионален ангажимент. Ако трябва да обобщя, бих свела най-важното от тази седмица до три момента:

1) Срещнах и се запознах с много нови приятели – и въпреки краткото време, прекарано заедно, накрая за всеки един от нас бе трудно да си кажем “довиждане”…

2) Заедно с участниците, аз самата също научих много нови и полезни неща по тази силно актуална както в нашата страна, така и в цяла Европа тема.

3) И не на последно място – в края на тази успешна и ползотворна работна седмица изпитах и невероятното чувство на удовлетворение от добре свършената работа – получавайки лични благодарности и висока оценка за работата си от много от участниците, а и от страна на организаторите.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *