Woleaian script

Азбука на Woleaian - един от сериозно застрашените от изчезване езици според класификацията на ЮНЕСКО

 

Застрашен от изчезване е всеки език, за който съществува риск да излезе от употреба.

Тъй като няма конкретен “праг” за идентифицирането на един език като застрашен от изчезване, следните по-важни критерии се използват като насоки:

  1. Броят на хората, които говорят езика към момента
  2. Средната възраст на говорящите езика свободно и на тези, за които е роден език
  3. Процентът на най-младото поколение, изучаващо съответния език

Някои езици, като например тези в Индонезия, може да се говорят от хиляди хора, но въпреки това да се считат за застрашени, тъй като децата вече не ги изучават, а при възрастните, които все още ги говорят, използването на националния индонезийски език (или местен вариант на малайския език)  все повече измества местните езици.

В същото време език, говорен само от 100 човека би могъл да се сметне за изключително „жизнен” – ако например е главният използван език в дадена общност, и първи (или единствен) изучаван език от децата в тази общност (повечето от андаманските езици например).

Според експерти по застрашени езици от ЮНЕСКО един език е застрашен от изчезване: “… когато всички говорящи съответния език спрат да го използват, използват го във все по-малко области на общуване, и спират да го предават от поколение на поколение. Тоест няма нови хора, говорещи езика – нито възрастни, нито деца.”

Атласът на застрашените световни езици на ЮНЕСКО категоризира 2500 езици в пет нива на застрашеност: уязвими, определено застрашени, сериозно застрашени, критично застрашени и изчезнали.

Когато един език е класифициран като „застрашен от изчезване”, съществуват две главни стъпки, които могат да се направят, за да бъде стабилизиран или спасен:  „документиране” на езика и „съживяване” на езика.

Документиране на езика означава процес, при който един език бива документиран подробно по отношение на неговата граматика, лексика и устни традиции (например истории, песни, религиозни текстове).

„Съживяване” на езика е процес, при който една езикова общност се опитва чрез политически, общностни и образователни мерки да увеличи броя на активно говорящите застрашения език.

По изчисления на ЮНЕСКО, ако не се предприемат никакви мерки, от общо над 6000-те езика, които се говорят днес в света, половината ще изчезнат до края на този век.

Източници:

http://en.wikipedia.org/wiki/Endangered_language

http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/languages-and-multilingualism/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *