Г-н Димов е заклет преводач от 2001 г. Неговите интереси са главно в сферата на IT технологиите – хардуер, интернет мрежи, локализация на софтуери, интернет услуги и приложения. След като се премества в САЩ през 2008, повечето от проектите му включват оптимизация на уебсайтове, многоезична оптимизация на уебсайтове, онлайн маркетинг и социални медии.

Можете да научите повече за интересите и препоръките на Петър на

www.websitefixes.com

Categories: Uncategorized